03/06/2015 ณ โรงแรมหลิน การประชุมของสมาชิก โดยพันธมิตรระหว่าง APEX และซอมฟี่ฝรั่งเศส

03/06/2015 ณ โรงแรมหลิน การประชุมของสมาชิก โดยพันธมิตรระหว่าง APEX และซอมฟี่ฝรั่งเศส
Dec-08,2015

Giant Yuen Hang Co.,LTD.

 

 

 03/06/2015  ณ โรงแรมหลิน การประชุมของสมาชิก โดยพันธมิตรระหว่าง APEX และซอมฟี่ฝรั่งเศส

 


proimages/new1/1.JPG

proimages/new1/2.JPG

proimages/new1/3.JPG

proimages/new1/4.JPG

proimages/new1/5.JPG

proimages/new1/6.JPG

proimages/new1/7.JPG