2018-08-06สำนักงานอุดมศึกษา ได้มีการส่งนักศึกษา มาฝึกงานกับบริษัท ที แอนด์ ที ไบลนด์ จำกัด ในประเทศไทย ตามนโยบาย
"New Southbound Policy"

2018-08-06สำนักงานอุดมศึกษา ได้มีการส่งนักศึกษา มาฝึกงานกับบริษัท ที แอนด์ ที ไบลนด์ จำกัด ในประเทศไทย ตามนโยบาย
"New Southbound Policy"
Aug-10,2018

proimages/news/2018-01.jpgproimages/news/2018-02.jpgproimages/news/2018-03.jpg 

เว็บไซต์แหล่งข่าวลิงค์: http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/238778.aspx#.W2uDT5BwWUn