ม่านโรงพยาบาล

proimages/Else/else-2A.jpgproimages/Else/else-3A.jpg
proimages/Else/else-4A.jpgproimages/Else/else-10A.jpg
proimages/Else/else-11A.jpg
คุณสมบัติ

ม่านโรงพยาบาล ตัวรางทำจากโลหะอย่างดี เนื้อผ้าสามารถกันฝุ่น กันแดด ไม่ลามไฟ ไม่เกิดประจุไฟฟ้า ไม่ขึ้นราถ่ายเทอากาศได้ดี
รวม : 0