รางม่านจีบตะขอรูป S แบบด้ามจูง

proimages/Track/S-2A.jpg
proimages/Track/S-1A.jpg
คุณสมบัติ
  1. รางม่านจีบตะขอรูป S เหมาะสำหรับการตบแต่งบ้านที่พักอาศัย ให้ดูดีมีสไตล์ทันสมัย มีแบบด้ามจูงและโซ่ดึง สามารถปรับทิศทางการเปิดปิดและเก็บม่านได้ ลูกล้อลื่น 360 องศาช่วยให้เก็บผ้าม่านได้อย่างสวยงาม
รวม : 0