ม่านห้องน้ำ

proimages/Else/else-7B.jpgproimages/Else/else-8B.jpg
proimages/Else/else-9B.jpg
คุณสมบัติ
  1. ม่านห้องน้ำ มีให้เลือก 12 แบบ 12 เฉดสี ม่านห้องน้ำมีคุณสมบัติแยกพื้นที่เปียกและแห้ง ทำให้ห้องน้ำของคุณดูเป็นสัดส่วนและมีสีสันมากขึ้น
รวม : 0