ม่านปรับแสง

proimages/Vertical_Blinds/Vertical_Blinds-1A.jpgproimages/Vertical_Blinds/Vertical_Blinds-3A.jpg
proimages/Vertical_Blinds/Vertical_Blinds-4A.jpgproimages/Vertical_Blinds/Vertical_Blinds-5A.jpg
proimages/Vertical_Blinds/Vertical_Blinds-6A.jpgproimages/Vertical_Blinds/Vertical_Blinds-7A.jpg
คุณสมบัติ
  1. ใช้ระบบเชือกดึงด้านเดียวใช้งานง่าย
  2. ด้วยลักษณะที่เป็นแนวตั้ง สามารถปรับให้เข้ากับพื้นที่มีมุมโค้งได้อย่างลงตัว
  3. มีคุณสมบัติของผ้าม่านกับมู่ลี่อยู่ในตัว สามารถปรับแสง ระบายอากาศและมีความเป็นส่วนตัวเมื่อใช้งาน
รวม : 0