ม่านสกายไลท์

proimages/Skylight/FCS-1A.jpgproimages/Skylight/FCS-2A.jpg
proimages/Skylight/FCS-3A.jpg
คุณสมบัติ

ออกแบบมาเพื่อปังแสงแดดและควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารสำนักงานและบ้านเรือน ใช้ได้ทั้งแบบเพดานตรงลาดชัน หรือแบบเอียงทำมุมกับบ้านเรือน ซึ่งม่านสกายไลท์ควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรลและระบบโซ่ดึง

  1. เหมาะสำหรับพื้นที่อาคาร สำนักงาน บ้านเรือนที่มีหลังคา เพดานสูงโปร่ง
  2. ใช้สายเคเบิ้ลในการยึดและควบคุมทำให้ใช้งานง่าย สะดวกสบาย ปลอดภัย
รวม : 0